O Nás

Naší snahou je poskytnout klientovi komplexní servis, proto naše know how  nabízí komplexní řešení. Základním  úkolem, na kterém významně závisí úspěšnost řešení, je podrobná identifikace a popis problémů. Každý náš  logistický  projekt  předchází základní  logistický audit, nástroj, který odhalí skutečné problémy a reálnou výkonnost logistiky. 
Výstup slouží jako základ pro návrh řešení přinášející stanovení strategie, taktiky a plánu pro odstraňování nedostatků včetně následného zlepšování logistického systému. Výstup  našeho servisu  je narovnání primárních a podpůrných procesů a v případě  výhodnější alternativy provozování logistických činností  ve formě následného outsourcingu.