Obalový management

  • Realizujeme  kompletní správu obalového hospodářství - od jejich nákupu(převzetí), přes třídění, likvidaci, skladování, svoz a zpětný rozvoz po evidenci a správu obalových kont.

  • Převzetí obalů
  • Evidence  a management obalů
  • Dovoz  do výroby
  • Svoz od klientů
  • Oprava  a výroba obalů
  • Vývoj  a návrh obalů

  • Obalová centra  :      Plzeň  +  Ústí nad Labem +  Podbořany