Kontraktní logistika

Plánování,  realizace  a  řízení l ogistického systému stanoveného prostřednictvím třetí osoby (logistického providera)  na  základě  smlouvy. Obchodní  model fungující mezi výrobcem či obchodníkem se zbožím a poskytovatelem logistických služeb.
Zakládá se na dlouhodobé spolupráci, při níž se zásadní objem obchodů realizuje v rámci smlouvy o poskytování služeb. Firma poskytující logistické služby, pak plní logistické úkony v rámci celého řetězce tvorby přidané hodnoty a představuje tak spojovací článek mezi všemi zúčastněnými.